S’ocupa de donar al client el suport tècnic necessari per a aconseguir l’òptim desenvolupament de totes les fases de l’obra.

Veure més...

Activitats destinades a mesurar i comprovar els nivells de qualitat reals, contrastant tota la informació amb la normativa vigent.

Veure més...

Realitza tot tipus d’estudis de catalogació de danys i definició d’estat actual d’edificis, aportant estudis de riscos i propostes d’actuació.

Veure més...

Assessorem als nostres clients en tota la cadena de valor de l’enginyeria estructural i de la construcció.

Veure més...