COTCA, UN EQUIP DE TÈCNICS ESPECIALITZATS


Un equip que permet donar als nostres serveis un alt nivell de rigor i precisió.
Una visió global que garanteix la viabilitat de les nostres solucions des de qualsevol de les nostres àrees d’activitat.

Equip tècnic

UN GRUP MULTIDISCIPLINAR DE TÈCNICS ESPECIALITZATS


Un equip que permet donar als nostres serveis un alt nivell de rigor i precisió. Una visió global que garanteix la viabilitat de les nostres solucions des de qualsevol de les nostres àrees d’activitat.

L’exigència de capacitat i qualificació dels nostres tècnics fa que participin activament i sovint en congressos, cursos de postgrau, projectes d’investigació i ponències tant nacionals com internacionals. Aquesta participació ens avala la seva contínua formació en el que a noves normatives i tecnologies es refereix.

Així mateix, la trajectòria i experiència professional dels nostres tècnics és de reconegut prestigi en el sector, aportant un important valor afegit a tots els nostres serveis.

Organigrama

COTCA està formada, a més del suport administratiu i financer, per:

  • Enginyers de Camins, Canals i Ports
  • Enginyers Industrials
  • Enginyers Civils
  • Arquitectes
  • Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
  • Delineants

L’equip tècnic es distribueix en quatre departaments que funcionen de forma independent tant en el que es refereix a metodologia com a organització, adaptant-se al màxim a la tipologia de treball que desenvolupen.

Cadascun dels departaments està supervisat per un responsable d’àrea que, a la vegada, estan dirigits per Vicente Alegre Heitzmann, administrador i gerent de la companyia.

Amb aquesta estructuració de la plantilla fomentem l’especialització dels nostres tècnics i, al mateix temps, la col·laboració dels diferents departaments en la realització dels nostres treballs.

D’aquesta forma podem oferir als nostres clients solucions integrals de control, comptant amb la capacitat tècnica i l’experiència professional necessàries per a garantir la seva qualitat.