APORTEM LES CAPACITATS EN ENGINYERIA I CONSULTORIA QUE NECESSITEN ELS NOSTRES CLIENTS PER AL DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE LES SEVES NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA CONSTRUCCIÓ


ENGINYERIA


Des del Departament d’Enginyeria s’ofereix l’assessorament als nostres clients en la presa de decisions, amb criteris tècnics, de funcionalitat i de rendibilitat econòmica.

Entenem el disseny com una part essencial del cicle de vida de les estructures. El nostre objectiu és aportar sempre l’alternativa tècnica òptima.

El nostre objectiu és liderar als serveis integrals de l’enginyeria estructural, aportant solucions òptimes i innovadores amb garantia de qualitat, mitjançant el desenvolupament d’un treball eficient, responsable i respectuós amb les persones i el medi ambient i apostant per la sostenibilitat i millora contínua de l’entorn.

SERVEIS:

 • Consultoria
 • Estudis de viabilitat i informatius
 • Redacció de Projectes Constructius
 • Enginyeria integrada estructura i instal·lacions
 • Assistència tècnica d’obra
 • Projectes de manteniment i rehabilitació de ferms
 • Supervisió i seguiment de projectes
 • Enginyeria de processos i creació de solucions
 • Optimització de materials
 • Enginyeria del foc
 • Enginyeria de dinàmica de fluids

Aquestes capacitat s’estenen a tots els sectors i àmbits

RESIDENCIAL I COROPORATIU


Edificació residencial i terciària, centres comercials i edificis corporatius.


Sant Celoni

ALTRIUM MONTSENY:nou complex lúdic i comercial

Projecte executiu d’estructures. Projecte d’estructures metàl·liques, posttesat i de formigó armat. Encarregat per COPERFIL GROUP (40.000m2).


Barcelona

EDIFICI WINTERTHUR:Projecte i Assistència tècnica en obra

Projecte i Assistència tècnica en obra de la reforma integral de l’edifici existent WINTERTHUR de la Plaça Francesc Macià de Barcelona, per a la implantació d’apartaments d’alt standing en la Plaça Francesc Macià, 11 (Barcelona), promogut per GINESTA CONSULTORS, S.L. Superfície de actuació: 6.200m2. Tipologia Estructural: formigó armat i estructura metàl·lica.


 • PROJECTE D’ESTRUCTURES EN EDIFICACIÓ. Habitatges, locals comercials i aparcaments ubicats al C. Balmes – General Manso / Països Catalans de Sant Feliu de Llobregat. Projecte d’estructures mitjançant estructura vertical i horitzontal de formigó. Arq: TAC Arquitectos Colaboradores. Assistència tècnica en obra.
 • PROJECTE D’ESTRUCTURES EN EDIFICACIÓ. Habitatges, locals comercials i aparcaments ubicats en C. Josep de Peray de Sant Cugat del Vallès. Projecte d’estructures mitjançant estructura vertical i horitzontal de formigó. Arq: TAC Arquitectos Colaboradores.
 • PROJECTE D’ESTRUCTURES EN EDIFICACIÓ. Habitatges i locals comercials al carrer Roger de Flor de Barcelona. Projecte d’estructures mitjançant estructura vertical metàl·lica i forjats posttesats. Arq: TAC Arquitectos Colaboradores. Cliente principal: Obra Social La Caixa. Habitatge Assequible.
 • PROJECTE DE REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS de les antigues oficines Fichet per a la creació d’un nou hotel «Hotel Teatre» 3 estrelles ubicat al carrer Ribes, 71, de Barcelona. Assistència tècnica en obra. Encàrrec: José Luís Pardal, Arquitecte.

D’INTERÈS PÚBLIC


Auditoris, centres culturals i museus. Hospitals, centres docents i universitat. Estadis i centres esportius.


Cala Ratjada, Mallorca

CENTRE SOCIAL CALA RATJADA:Projecte constructiu d’estructures.

Encàrrec: Arc. TONI BARCELÓ I BÀRBARA BALANZÓ. Superfície: 4.990m2. Formigó armat i pretesat (prefabricat) de gran llum.


Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

PROJECTE PARCIAL D’ESTRUCTURES:Nou edifici de la parcel·la B0 del Campus Nord.

Nou edifici de la parcel·la B0 del Campus Nord. Emplaçament: C. Gran Capità, 6, Edifici B0, Campus Nord, Universitat Politècnica de Catalunya. Encàrrec: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Direcció d’obra en fase de les estructures.


 • Projecte Estructural d’Ampliació del CAP de SANT JUST DESVERN ubicat a l’illa c. Indústria – c. De la Tudona Sant Just Desvern – Baix Llobregat.
 • CLUB NATACIÓ SABADELL. Estudi de la resistència estructural i capacitat portant de l’estructura suport mitjançant jàsseres posttesades de 40m de llum que sustenten les dues piscines “Aigua – Joc”. Anàlisi numèrica estàtica i dinàmica de freqüències. Proves de càrrega i assaigs dinàmics. Assistència Tècnica en obra. Encàrrec: C.N. Sabadell.
 • M.T.I. MÓDULO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL. Estudi sobre la resistència estructural i capacitat portant del M.T.I. MÓDULO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL del Campus Universitario As Lagoas – Marcosende ubicat a Vigo, Pontevedra. Anàlisi estructural estàtica i dinàmica.
 • FACULTAT DE FARMÀCIA. PROJECTE CONSTRUCTIU d’estructures relati a l’execució de la NOVA FACULTAT DE FARMÀCIA DE LA UB UBICADA EN EL CAMPUS SUD entre el c. Lorenzo Artigas i el c. Baldiri i Reixac de Barcelona. Arq: Alegre Lloveras Arquitectos S.L.P., Estanislau Roca< Arquitectos y Asociados, S.C.P., Barceló Balanzó arquitectos S.L.P., Jaume Santmartí Verdaguer UTE. Superfície: 50.000m2</sup. Estructura mixta.

Rehabilitació


Reforços d’edificis, intervencions en edificis protegits


Mataró

XEMENEIA INDUSTRIAL:Reforç i consolidació estructural

Projecte relatiu al reforç i consolidació estructural de la xemeneia ubicada a la Plaça de l’Assamblea de Catalunya, Mataró. Encàrrec: AJUNTAMENT DE MATARÓ.


 • PROJECTE D’ADEQUACIÓ FUNCIONAL I ACTUACIONS ESTRUCTURALS als sostres soterrani -2, -1, planta baixa i entresòl, de l’EDIFICI VITALICIO (GENERALI SEGUROS) situat al Passeig de Gràcia, 11, de Barcelona. Actuació en 5000m2 de superfície mitjançant reforços i actuacions amb estructura metàl·lica per a l’adequació de l’edifici en l’obertura d’un nou centre de moda H&M (Hennes & Mauritz). Encàrrec: GENERALI REAL ESTATE.
 • HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Projecte Parcial d’estructures de consolidació estructural del PAVELLÓ DE FARMÀCIA del Recinte Modernista de l’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU de Barcelona. Encàrrec: FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.
 • HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Projecte d’estintolament de dos pilars de fàbrica existents a la planta baixa de l’edifici de TOXICOMANIES de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Direcció d’Obra i Assistència tècnica en obra. Encàrrec: FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Gestió: FIRA 2000.
 • CASA DEL GOVERNADOR DE BARCELONA: Projecte executiu de reforç estructural de l’edifici de la Casa del Governador de Barcelona. Encàrrec: J. Terrades.
 • CENTRE SANT PERE APÒSTOL. Projecte relatiu al càlcul estructural de les actuacions estructurals relatives a la rehabilitació integral del centre SANT PERE APÒSTOL, ubicat al carrer Sant Pere Més Alt, 25, de Barcelona. FOMENT DE CIUTAT VELLA. Encàrrec. Orlando González i Eugeni Boldú.
 • Projecte relatiu al reforç i consolidació estructural de la XEMENEIA INDUSTRIAL ubicada en el polígon LA MARINA, 10 de Barcelona. Encàrrec: BAGURSA AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Sector industrial


Naus i centres logístics, complexes industrials


Zona Franca, Barcelona

EDIFICI INDUSTRIAL SEAT:Projecte d’estampat en calent.

TALLER 4 SEAT. Carrer A. Zona Franca. Rendiment en coberta de 36×24 metres per a garantir la viabilitat de la implementació d’una grua pont de 52/16 Tones amb 14,00 metres lliures d’alçada. Fonamentació per a una línia d’estampat en calent de 1000 Tones. Encàrrec: Enginyeria PGI TORRELLA.


 • PROJECTE D’ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL I FUNCIONAL EN L’EDIFICI INDUSTRIAL P.A.M. – GRUPO SESÉ. Polígon Industrial Riera de Caldes, c. Aiguaders 10-16 de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). Estintolament de coberta de 40×20 metres per a garantir la viabilitat de la implantació d’un pont grua de 32/16 Tones amb un gàlib de 7,70 metres d’alçada (de pas lliure). Encàrrec: Enginyeria PGI TORRELLA.
 • PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI INDUSTRIAL “CHIPS & SNACKS” provocat per un incendi, situat al c. La Font de l’Almaguer, 9, en el Polígon Industrial Font de Mussa de Benifaió (València). Superfície de 6500 m2 per planta d’estructura metàl·lica. Encàrrec: CHIPS & SNACKS, S.L.
 • PROJECTE DE CÀMERA ANECOICA, EDIFICI INDUSTRIAL SEAT, EDIFICI C, MARTORELL. Autovia A-2, Km 585, 08760 Martorell. Nou edifici per a la implantació d’una càmera anecoica. Encàrrec: Enginyeria PGI TORRELLA.

Enginyeria civil


Carreteres, ferrocarril i aeroports


Badalona

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL:Anàlisi i recàlcul estructural.

Anàlisi i recàlcul estructural corresponent als pilars i forjats de la plataforma del NOU HELIPORT. Encàrrec: COPCISA, S.A.


Santa Coloma de Gramenet

PONTS I PASSAREL·LES:Projectes de construcció de ponts i passarel·les.

Passarel·la de l’Estació de Sant Andreu Comtal; Pont de Santa Coloma; Pont de Sant Adrià i Pont d’Accés a TMB situat al c. Josep Soldevila. Anàlisi de les estructures metàl·liques, de formigó posttesat i pretesat. Situats tots ells en Barcelona en el seu tram LA SEGRERA – NUS DE LA TRINITAT (SECTOR SANT ANDRE) com a conseqüència de l’ampliació de les Infraestructures de l’AVE. Assistència Tècnica en obra. Encàrrec: UTE ACCIONA-COPCISA.


Passeig de la Verneda, Barcelona

COTXERES DEL TRIANGLE FERROVIARI TMB:Projecte Executiu i Direcció d’Obra.

Projecte Executiu i Direcció d’Obra en la substitució del paviment forjat +19,70, Zona de rentat de vehicles pesats articulats a les Cotxeres del Triangle Ferroviari TMB en el Passeig de la Verneda (Barcelona). Superfície d’actuació: 2.200m2. Tipologia Estructural: formigó armat.


 • NOVA ESTACIÓ OVT UTRECHT (NEDERLAND). Anàlisi i càlculs estructurals de diferents trams de la nova construcció de la coberta de la nova estació OVT UTRECHT. Suport tècnic per al càlcul de les estructures i unions metàl·liques. Encàrrec: PROIN INGENIERÍA S.L.
 • OBRES d’execució del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD (AVE) MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. Tram LA SAGRERA NUS DE LA TRITNITAT (SECTOR SANT ANDREU). Treballs realitzats destacables:
  1. PROJECTES DE RECÀLCUL, INSTRUMENTACIÓ DE PROVES DE CÀRREGA de recepció, ACTES i INFORMES de proves de càrrega de: 3 ponts, 1 passarel·la metàl·lica i 35 tipologies de lloses de cobriment de l’AVE. Anàlisi de les estructures metàl·liques i de formigó posttesat i pretesat.
 • PERLLONGAMENT DE LA LÍNA L5 DELS FMB, TRAM HORTA – VALL D’HEBRON. Estudi, càlcul i procediments de construcció. Treballs realitzats destacables:
  1. PROJECTE de REFORÇ estructural de la PRE-ANDANA DE L’ESTACIÓ DE LA VALL D’HEBRON, costat muntanya.
  2. ESTACIÓ DE LA VALL D’HEBRON. Projecte Constructiu de la Nova Galeria de Connexió Pre-Andana (accés mar). Passarel·les metàl·liques d’accés. Encàrrec: Direcció d’Obra: PAYMACOTAS. Infraestructuras Business Line, Grupo Bureau Veritas. Arq: Sánchez Piulachs.
 • EDIFICIO DE SERVICIOS Y PASAREL·LA DE LA MASSANA (ANDORRA). Projecte d’estructures. Arq. Mercadé Fernández. Superfície: 2400m2. Formigó armat i estructura metàl·lica.
 • PASSAREL·LA DE LA CIUTAT DEL REPÒS I VACANCES (TARRAGONA). Situació: Carretera Nacional 340, Pk 1,168 Tarragona. Client: Departament de Treball de la Generalitat. Tipologia estructural: estructura de formigó armat.
 • DISSENY DE FERMS I PAVIMENTS EN COMPLEXES INDUSTRIALS I ACCESSOS DE CARRETERES. Treballs realtizats destacables:
  1. Projecte de disseny de ferms de la NAU GOODMAN REAL ESTATE, S.L. – Sant Esteve de Sesrovires. Barcelona.
  2. Projecte de disseny del ferm i esplanada perimetral d’una parcel·la ubicada al carrer de Los Cerrajeros, Parcel·la M1-SUP-I2, San Fernando de Henares (Madrid).
  3. Projecte de disseny de 4 ferms en la parcel·la ubicada en el carrer Ca n’Alzina de Barberà del Vallès (Barcelona) per al promotor GOODMAN REAL ESTATE, S.L.
  4. Projecte de disseny de 2 ferms exteriors d’una nau en execució en Cabanillas del Campo (Guadalajara).
  5. Projecte de disseny de 4 ferms en la Parcel·la – A – Sector Can Montcau Can Malé, 08186, Lliçà d’Amunt (Barcelona) dins del projecte bàsic per a la construcció d’un Edifici Industrial sense ús per al promotor VGP (PARK) ESPAÑA 3, S.L.U.

Tots ells a petició de NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES, S.A.

HIDRÀULICA I SANEJAMENT


Depuradores

 • Direcció de les Obres de reparació i consolidació estructural de les Depuradores dels CENTRES PENITENCIARIS DE BRIANS 1 I BRIANS 2, situats en l’Avinguda Salvador Dalí, Carretera de Capellades, 08635, Sant Esteve Sesrovires. Encàrrec: INFRAESTRUCTURES.CAT.

ENGINYERIA URBANA


Urbanitzacions

 • ANELL VERD – FRONT MARÍTIM DE PALMA. PROJECTE CONSTRUCTIU d’estructures. Encàrrec: Arq. ANTONI BARCELÓ I BÀRBARA BALANZÓ. Superfície: 20.275m2. Formigó armat i posttesat. Forjats posttesats de 16 metres de llum.
  FITXES DE PROJECTES DESTACABLES