A COTCA HEM INTERVINGUT EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT


Des de la seva fundació al 1979 a Cotca hem intervingut en projectes d’investigació i hem desenvolupat, a través de beques d’empresa com la CIRIT, sistemes d’instrumentació relacionats amb la construcció.

cotca i+d

Col·laborem habitualment amb la UPC i els seus diferents departaments (Enginyeria de la Construcció, Construccions Arquitectòniques…) en treballs relacionats amb la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies.

Intervenim en Congressos Nacionals i Internacionals amb ponències relacionades amb els temes impulsats des de l’empresa, en especial en els camps de control de qualitat i estudis de danys. Els nostres tècnics col·laboren amb entitats universitàries en Màsters i Cursos Postgrau (Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Sert, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Balears…).

AL IGUAL QUE L’ESTRUCTURA DE L’ARBRE S’ACOPLA AL SEU CICLE ENERGÈTIC, LES ESTRUCTURES REACCIONEN ALS CANVIS I A LES INTERVENCIONS AMB EL PRINCIPI DE LA MÍNIMA ENERGIA.

ALGUNS EXEMPLES DEL NOSTRE TREBALL D’INVESTIGACIÓ SÓN:


Promotor: Comité Conjunto Hispano-Norteamericano. Ministerio de Educación y Ciencia

  • «Non linear analysis of reinforced concrete box girder bridges» 1983-1986.

Promotor: Becas CIRIT. Generalitat de Catalunya

  • «Perfeccionamiento de un modelo de instrumentación de seguridad» 1992-1993.
  • «Diagnosis mediante métodos destructivos y semidestructivos en elementos constructivos. Aplicación a vigas y forjados pretensados» 1994-1995.
  • «Instrumentación dinámica en obras de rehabilitación» 1996-1997.

Promotor: Ministerio de Ciencia e Innovación

  • «SUBTIS: Sensitivity of urban buildings to tunneling induced settlements» 2010-2012.

TESIS DOCTORALS SOTA EL SUPORT I DIRECCIÓ DE TÈCNICS DE COTCA:


Monitorització d’estructures de formigó mitjançant sensors de fibra òptica distribuïda. Maig 2017. Gerardo Rodríguez.

Development of optical fibre distributed sensing for the structural health monitoring of bridges and large scale structures. Novembre 2018. Antonio Barrias.

ARTICLES I ESTUDIS DESTACATS: