POLÍTICA DE QUALITAT A COTCA ISO 9001:2015

Des de sempre la política de la nostra entitat està enfocada a la consecució de l’objectiu principal, que és satisfer les expectatives i necessitats dels nostres clients i consisteix en aconseguir per part de tot el personal de l’empresa, avançar de forma continua en la millora, aplicació i desenvolupament de les següents accions:

· Crear un equip d’especialistes, que gaudeixin amb el que fan

· Potenciar el treball en equip i la innovació

· Disposar de mitjans humans i materials racionals, econòmics, segurs i adequats, rentables, eficaços i productius per complir amb les expectatives del client.

· Complir amb la legislació i normativa aplicables.

· Mantenir sempre el compromís de la millora contínua.

· Mantenir i ampliar la formació de tot el nostre personal.

· Reduir paulatinament el número de no conformitats internes i de reclamacions de clients.

· Millorar el rati de productivitat del control tècnic a totes les activitats.

Aquesta política de qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’organització i compta amb el total compromís i recolzament de la Direcció de COTCA, S.A., que estableix, desenvolupa i aplica pel mitjà del SISTEMA DE QUALITAT implantat ISO 9001:2015