Avenços en la instrumentació d’estructures amb fibra òptica

La instrumentació amb fibra òptica permet fer el seguiment de la història de càrregues d’una estructura des de la seva instal·lació. És el cas de la realització d’obres pròximes a infraestructures existents que poden ser afectades per aquelles. Abans de l’inici de l’obra, s’ha de modelar la resposta esperada per la infraestructura, crear un pla de contingències, col·locar la fibra òptica en seccions representatives i registrar les microdeformacions que es produeixen en l’ús habitual. Posteriorment a aquestes deformacions es sumen les que són conseqüència de l’obra nova o de la nova acció que pot afectar el seu comportament.

Es planteja l’exemple d’un cas real en el qual sobre un túnel existent es realitza un edifici.