MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES AMB FIBRA ÒPTICA

La gestió d’una infraestructura optimitzant costos compta des de fa alguns anys amb una eina potencialment útil per la seva versatilitat i nivell d’informació subministrada com és l’ús de la fibra òptica. La seva versatilitat i la fàcil instal·lació en comparació amb els sistemes de monitorització tradicional és una característica important del seu potencial. Els resultats obtinguts de la monitorització duta a terme i presentada en aquest article, mostra l’èxit dels sensors. L’exactitud dels resultats obtinguts valida l’ús d’aquesta tècnica de monitoratge per a la detecció de l’aparició prematura de fissures, així com la seva evolució i comportament prematur.