El Canal d’Aragó i Catalunya (CAiC) irriga unes 105.000 ha (131 comunitats de regants), sent aquest propietat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. El seu recorregut comença a Olvena, on recull aigua del riu Ésera (pantà de Joaquín Costa, Osca) , i desemboca al riu Segre (Lleida) després de recórrer 134 km. Els primers dissenys daten de segle XVIII (època de Carles III) amb l’objectiu d’executar un canal navegable i industrial. La seva materialització comença el 1896, sota la direcció de l’enginyer de camins D. Rogelio d’Inchaurrandieta, com a infraestructura per al regadiu.

En els km 67 i 71 de l’CAiC s’emplacen dels aqüeductes de Coll de Foix (69,70 m) i Capdevila (70,20 m), respectivament. Tots dos van ser dissenyats pel enginyer de camins D. Félix dels Rius Martín el 1907. La secció de el canal va ser ampliada, en el marc d’un projecte signat per l’enginyer de camins D. Fernando Hué Herrero el 1962, per arribar a un cabal de disseny de 26,1 m 3 / si 25,7 m 3 / s respectivament. La secció ha funcionat estructuralment de forma adequada; però, amb el temps s’ha anat produint una pèrdua gradual de la capacitat hidràulica i que ha motivat la necessitat d’ampliació d’la secció de canal. Previ a realitzar aquesta intervenció és necessari verificar la fiabilitat estructural dels aqüeductes a la nova configuració i règim de càrregues. Com requeriment de el projecte, s’ha de respectar la tipologia estructural.

Amb aquest objectiu, s’ha dut a terme un projecte integral en el qual s’inclou un estudi estructural abordat amb el mètode dels estats límit per confirmar la seguretat d’un recrescut de 60 cm dels seus caixers.